Код: ОП-032/29.09.2017г.

Екоинженеринг-РМ ЕООД открива процедура по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Текущ ремонт на пътя (изкърпване) от края на регулацията на с. Елешница до обект „Елешница“, ситуиран в ПИ 021036, землище с. Елешница, община Разлог, област Благоевград – Етап 2-изкърпване на участък от КМ.0+000 до КМ.2+100“

Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Информация за обява АОП 29 септември, 2017
2 doc Обява 29 септември, 2017
3 doc Методика за оценка 29 септември, 2017
4 doc Образец 1 29 септември, 2017
5 doc Образец 2 29 септември, 2017
6 doc Образец 3 29 септември, 2017
7 doc Образец 4 29 септември, 2017
8 doc Образец 5 29 септември, 2017
9 doc Образец 6 29 септември, 2017
10 doc Проект на договор 29 септември, 2017
11 pdf ПБЗ 29 септември, 2017
12 pdf Пътна 29 септември, 2017
13 pdf Пътна2 29 септември, 2017
14 doc Протокол 17 октомври, 2017