Код: ОП-032/29.09.2017г.

Екоинженеринг-РМ ЕООД открива процедура по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Текущ ремонт на пътя (изкърпване) от края на регулацията на с. Елешница до обект „Елешница“, ситуиран в ПИ 021036, землище с. Елешница, община Разлог, област Благоевград – Етап 2-изкърпване на участък от КМ.0+000 до КМ.2+100“

Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Информация за обява АОП 29/09/2017 20:06
2 doc Обява 29/09/2017 20:06
3 doc Методика за оценка 29/09/2017 20:06
4 doc Образец 1 29/09/2017 20:06
5 doc Образец 2 29/09/2017 20:06
6 doc Образец 3 29/09/2017 20:06
7 doc Образец 4 29/09/2017 20:06
8 doc Образец 5 29/09/2017 20:06
9 doc Образец 6 29/09/2017 20:06
10 doc Проект на договор 29/09/2017 20:06
11 pdf ПБЗ 29/09/2017 20:06
12 pdf Пътна 29/09/2017 20:06
13 pdf Пътна2 29/09/2017 20:06
14 doc Протокол 17/10/2017 20:06