Код: ОП-030/27.09.2017г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Доставка на екстрагенти за нуждите на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог".

Срокът за подаване на оферти е до 06.10.2017г., 17.00 ч.

Обявата за поръчката, информацията до АОП, образци на документи и проект на договор са публикувани в линковете по-долу. 

******

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД информира заинтересованите лица, че удължава срока за приемане на оферти до 13.10.2017г., 17.00 ч. Информацията е публикувана в сайта на АОП и в профила на купувача.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Информация за обява АОП 27 септември, 2017
2 doc Обява 27 септември, 2017
3 doc Образец 1 27 септември, 2017
4 doc Образец 2 27 септември, 2017
5 doc Образец 3 27 септември, 2017
6 doc Образец 4 27 септември, 2017
7 doc Образец 5 27 септември, 2017
8 doc Образец 6 27 септември, 2017
9 doc Проект на договор 27 септември, 2017
10 pdf Информация за удължаване на срок АОП 11 октомври, 2017