Код: З-701/16.11.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на Глава 8 "А" от ЗОП чрез публична покана с предмет:"Доставка на два броя помпи към обект "Елешница".

Публичната покана е публикувана в регистъра на АОП. Срокът за представяне на оферти е 25.11.2015 г., 16:00 ч.

Офертите ще се разглеждат в публично заседание по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 25.11.2015 г. от 16.30 ч. в стая 318.

Лице за контакти: инж. Славче Ръсина, тел. 0885112023.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Публична покана 16/11/2015 11:43
2 doc Документация за участие 16/11/2015 11:45
3 pdf Протокол от 25.11.2015 г. 25/11/2015 11:46
4 pdf Договор №65 от 04.12.2015 г. 04/12/2015 11:47