Код: З-659/21.10.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на Глава 8 "а" от ЗОП с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград".

Публичната покана е публикувана в регистъра на АОП. Срок за представяне на оферти: 30.10.2015 г., 17.00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, деловодство, офис 317.

Офертите ще се отворят на публично заседание по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 02.11.2015 г. от 11.00 ч. в офис 317 на дружеството.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Документация 21 октомври, 2015
2 pdf Публична покана 21 октомври, 2015
3 zip Чертежи#2 21 октомври, 2015
4 zip Чертежи#3 21 октомври, 2015
5 zip Чертежи#4 21 октомври, 2015
6 zip Чертежи#1 21 октомври, 2015
7 pdf Протокол от 02.11.2015 г. 11 февруари, 2015
8 pdf Договор №54 от 10.11.2015 г. 10 ноември, 2015
9 doc Информация за извършени плащания 10 ноември, 2015