Код: З-659/21.10.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на Глава 8 "а" от ЗОП с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград".

Публичната покана е публикувана в регистъра на АОП. Срок за представяне на оферти: 30.10.2015 г., 17.00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, деловодство, офис 317.

Офертите ще се отворят на публично заседание по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 02.11.2015 г. от 11.00 ч. в офис 317 на дружеството.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Документация 21/10/2015 11:21
2 pdf Публична покана 21/10/2015 11:22
3 zip Чертежи#2 21/10/2015 11:23
4 zip Чертежи#3 21/10/2015 11:24
5 zip Чертежи#4 21/10/2015 11:24
6 zip Чертежи#1 21/10/2015 11:26
7 pdf Протокол от 02.11.2015 г. 11/02/2015 11:30
8 pdf Договор №54 от 10.11.2015 г. 10/11/2015 11:34
9 doc Информация за извършени плащания 10/11/2015 11:35