Код: З-543/02.12.2014 г

 

На 12.12.2014г. се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 543/02.12.2014г. за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка

по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от щолна № 9 на бившето рудоуправление „Дружба“.

Копие от утвърдения протокол е приложен в линк /Решение по-долу.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение 16/12/2014 13:11