Код: З-543/02.12.2014 г.

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД обявява процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана
с предмет: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от щолна № 9 на бившето рудоуправление „Дружба“.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на АОП. Достъп до документацията за участие, заданието и публичната покана ще откриете в линковете по-долу.

Срокът за подаване на оферти е до 17.00 ч. на 11.12.2014 г. в деловодството на дружеството.

Лице за контакти и информация: Атанас Меченов.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение 02/12/2014 10:08
2 pdf Обявление 02/12/2014 10:09
3 pdf Документация 02/12/2014 10:10