Код: З-035/28.03.2016г.

"Екоинженеринг-РМ" обявява процедура по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект“.

Срокът за подаване на оферти е до 06.04.2016 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

Отварянето на офертите ще се състои в публично заседание по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 07.04.2016г. от 11:00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ ЕООД.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Документация 28/03/2016 16:48
2 pdf Публична покана 28/03/2016 16:49
3 pdf Приложение 1 - Утвърдено от Министъра на икономиката Задание 28/03/2016 16:50
4 pdf Протокол от 07.04.2016 г. 07/04/2016 16:52