Вътрешни правила, процедури и образци по ЗДОИ

Код: ЗДОИ-1


Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране
се извършва в деловодството на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД,
гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ 23, офис 317.
Заявленията се подават устно, на хартиен носител или по електронен път,
на електронна поща: office@ecoengineering-rm.bg.

Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация
са съгласно ЗДОИ.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи,
съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите
за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация
по Закона за достъп до обществена информация. 

Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Вътрешни правила за достъп до обществена информация 30/11/2017 14:42