"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Текущ ремонт на отворени минни изработки по обособени позиции".

Документацията за поръчката може да изтеглите от линковете по-долу.

Разяснения по въпроси от 19.06.2018 г., публикувани на 20.06.2018 г.

Разяснения по въпроси от 20.06.2018 г., публикувани на 21.06.2018 г.

На основание чл. 193 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП се прекратява процедура за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез обява за събиране на оферти по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции", по Обособена позиция № 1: Обект „ Участък „Сборище“, община Твърдица“, по Обособена позиция № 2: Обект „Рудник „Сливен“, община Сливен“, по Обособена позиция № 3: Обект „Буховско рудно поле“ (Участък „Борче“ и Участък „V-та шахта»), Столична община,, район Кремиковци».

Мотивите за прекратяването са посочени в приложената Заповед № 066/28.06.2018 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД удължава срока за представяне на оферти по Обособена позиция № 4: Обект "Участък "Кара Тепе", община Велинград, област Пазарджик" и по Обособена позиция № 5: Обект "Участък "Изгрев", община Доспат, област Смолян" до 04.07.2018 г., 17.00 ч.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Obqava SMR 13/06/2018 16:12
2 pdf Информация обява 13/06/2018 16:13
3 doc Dokumentacia SMR shahti 13/06/2018 16:21
4 pdf МЕТОДИКА 13/06/2018 16:13
5 pdf TС 1 Сборище 13/06/2018 16:14
6 pdf ТС 3_Буховско РП 13/06/2018 16:14
7 pdf ТС 4 Каратепе 13/06/2018 16:15
8 pdf ТС 5 Изгрев 13/06/2018 16:15
9 zip 5 shahta (2) 13/06/2018 16:17
10 zip Caratepe 13/06/2018 16:17
11 pdf ТС 2 Сливен 13/06/2018 16:14
12 zip Sborishte 13/06/2018 16:19
13 zip Izgrev 13/06/2018 16:19
14 zip Sliven 13/06/2018 16:19
15 pdf Разяснения 20/06/2018 12:21
16 pdf Разяснения 2-321 21/06/2018 14:11
17 pdf Zapoved-прекратяване 28/06/2018 16:36
18 pdf Информация удължаване на срок 29/06/2018 14:34
19 pdf Протокол поз. 4 и 5 09/07/2018 16:37