"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Текущ ремонт на отворени минни изработки по обособени позиции".

Документацията за поръчката може да изтеглите от линковете по-долу.

Разяснения по въпроси от 19.06.2018 г., публикувани на 20.06.2018 г.

Разяснения по въпроси от 20.06.2018 г., публикувани на 21.06.2018 г.

На основание чл. 193 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП се прекратява процедура за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез обява за събиране на оферти по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции", по Обособена позиция № 1: Обект „ Участък „Сборище“, община Твърдица“, по Обособена позиция № 2: Обект „Рудник „Сливен“, община Сливен“, по Обособена позиция № 3: Обект „Буховско рудно поле“ (Участък „Борче“ и Участък „V-та шахта»), Столична община,, район Кремиковци».

Мотивите за прекратяването са посочени в приложената Заповед № 066/28.06.2018 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД удължава срока за представяне на оферти по Обособена позиция № 4: Обект "Участък "Кара Тепе", община Велинград, област Пазарджик" и по Обособена позиция № 5: Обект "Участък "Изгрев", община Доспат, област Смолян" до 04.07.2018 г., 17.00 ч.

Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Obqava SMR 13 юни, 2018
2 pdf Информация обява 13 юни, 2018
3 doc Dokumentacia SMR shahti 13 юни, 2018
4 pdf МЕТОДИКА 13 юни, 2018
5 pdf TС 1 Сборище 13 юни, 2018
6 pdf ТС 3_Буховско РП 13 юни, 2018
7 pdf ТС 4 Каратепе 13 юни, 2018
8 pdf ТС 5 Изгрев 13 юни, 2018
9 zip 5 shahta (2) 13 юни, 2018
10 zip Caratepe 13 юни, 2018
11 pdf ТС 2 Сливен 13 юни, 2018
12 zip Sborishte 13 юни, 2018
13 zip Izgrev 13 юни, 2018
14 zip Sliven 13 юни, 2018
15 pdf Разяснения 20 юни, 2018
16 pdf Разяснения 2-321 21 юни, 2018
17 pdf Zapoved-прекратяване 28 юни, 2018
18 pdf Информация удължаване на срок 29 юни, 2018
19 pdf Протокол поз. 4 и 5 9 юли, 2018