Дружество

„Екоинженеринг – РМ” ЕООД

Работно време - 09:00 – 17:00 ч.

Адрес

гр. София, бул. „Ситняково“ № 23, ет.3, офис 317 – деловодство

Лице, което отговаря за приемане на заявленията за достъп до обществена информация на страницата за контакти – Елена Мирчева


Телефон / Факс

02/ 975 31 17

Имейл

office@ecoengineering-rm.bg