Код: З-16/09.03.2017

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект: "Реконструкция на хвостохранилище Бухово – II етап". 

Документацията за поръчката, обявата, методиката за оценка и информацията за обявата са достъпни от линковете по-долу.

Срокът за подаване на оферти е до 16.03.2017г. 17.00ч. в деловодството на дружеството. Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 17.03.2017г.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Документация 9 март, 2017
2 pdf Обява 9 март, 2017
3 pdf Информация за обява 9 март, 2017
4 pdf Методика за оценка 9 март, 2017
5 pdf Информация за удължаване на срока за оферти 17 март, 2017
6 pdf Протокол за работата на комисията 22 март, 2017
7 pdf Договор 24 март, 2017