Код: З-112/02.11.2016

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: "Доставка, пуско-наладъчни дейности и гаранционно обслужване на автоматичен самопочистващ се филтър за вода в ИСОЗУРВ "Бялата вода", гр. Костенец, област София“.

Оборудването следва да отговаря изцяло на изискванията на Техническите спецификации.

Обявата, Информацията за публикуваната в профила на купувача обява до АОП, Техническите спецификации, образци и проект на договор може да изтеглите от линковете по-долу.

Срок за подаване на оферти: 09.11.2016 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

************************************************************************************

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "Екоинженеринг-РМ" ЕООД удължава срока за приемане на оферти за поръчка с предмет:

"Доставка, пуско-наладъчни дейности и гаранционно обслужване на автоматичен самопочистващ се филтър за вода в ИСОЗУРВ "Бялата вода", гр. Костенец, област София“.

Срокът за подаване на оферти е до 14.11.2016 г., 17:00 часа. 

Информацията за удължаване на първоначалния срок за оферти е публикувана в АОП и в профила на купувача.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Обява по чл. 187 от ЗОП 02/11/2016 17:32
2 pdf Информация за обява в АОП 02/11/2016 17:33
3 pdf Технически спецификации 02/11/2016 17:34
4 doc Проект на договор 02/11/2016 17:35
5 doc Образец 1 02/11/2016 17:36
6 doc Образец 2 02/11/2016 17:36
7 doc Образец 3 02/11/2016 17:36
8 doc Образец 4 02/11/2016 17:37
9 doc Образец 5 02/11/2016 17:37
10 doc Образец 6 02/11/2016 17:38
11 pdf Информация за удължаване на срока за оферти 10/11/2016 17:43
12 pdf Протокол №1 от 17.11.2016 г. 17/11/2016 17:44
13 pdf Протокол №2 от 24.11.2016 г. 24/11/2016 17:45
14 pdf Договор за доставка на филтър 12/12/2016 17:46