Код: Р-02/16.03.2016

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка с предмет: "Почистване и текущ ремонт на отбивен канал за високи води от "Манастирско дере", обект "Хвостохранилище Бухово", гр. Бухово". Документацията за участие, техническа спецификация, работен проект, решение и обявление са публикувани тук.

Срокът за подаване на оферти е до 13.04.2016 г. 17:00ч. в деловодството на дружеството.

Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 14.04.2016 г. от 11.00ч., на адрес: София, бул. "Ситняково" № 23, ет.3 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.