Код: Р-7/28.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД открива процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т.11 с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД".

Решението за откриване е публикувано тук.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение 28/09/2015 11:14