Код: Р-5/24.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД открива с Решение № 5 /24.09.2015 г. процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на обект: „Реконструкция на отводнителния канал № 1 към лагуната за утайки в ПИ 018081 "Хвостохранилище” с.Елешница, Община Разлог".

Договарянето ще се проведе на 25.09.2015 г. от 14.00 ч. в офиса на дружеството. Решението за откриване на процедурата и поканата са публикувани в линковете по-долу.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение 24/09/2015 17:06
2 pdf Покана ДЗДД "Инфратранс Батпел" 24/09/2015 10:25
3 pdf Доклад на комисията 25/09/2015 10:26
4 pdf Решение №6 от 28.09.2015 г. 28/09/2015 10:28
5 pdf Становище на АОП 28/09/2015 10:29
6 pdf Договор №44 от 28.09.2015 г. 28/09/2015 10:30