Код: З-331/01.07.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на глава 8 а от ЗОП с предмет: "Доставка на два броя потопяеми дренажни помпи на помпена станция към обект "Хвостохранилище Бухово".

Срокът за представяне на оферти е 10.07.2015 г., 17.00 ч. в деловодството на дружеството. Публичната покана е публикувана в Регистъра на АОП. Документацията за участие и публичната покана може да изтеглите от линковете по-долу.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Обявление 01/07/2015 15:16
2 doc Документация 01/07/2015 15:16
3 pdf Договор #36 от 16.07.2015 г. 16/07/2015 15:17
4 doc Информация за извършени плащания 16/07/2015 15:18