Код: З-310/12.06.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на глава 8  а с предмет:

"Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект:"Реконструкция на хвостохранилище Бухово – II етап".

Срокът за подаване на оферти в деловодството на Възложителя е до 17.00 ч. на 19.06.2015 г.

Документацията за участие и публичната покана са публикувани в линковете по-долу.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Обявление 12/06/2015 14:47
2 doc Документация 12/06/2015 14:47
3 pdf Пубична покана 12/06/2015 14:48
4 pdf Договор 25/06/2015 14:48