Банкова сметка за гаранции

Код: BG

 

Банкова сметка на  дружество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД
за гаранции за участие и за изпълнение по смисъла на ЗОП:

IBAN: BG30BUIB98881046183902
BIC: BUIBBGSF
СИБАНК ЕАД