Код: З-234/20.04.2015

Екоинженеринг-РМ ЕООД обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Изготвяне на задания и работни проекти за укрепване и затваряне на отворени минни изработки на обекти Рудник „Пробойница“, Шахта „Смоляновци“ и Рудник „Бялата вода“.

Срок за подаване на оферти: 08.05.2015 г. 17.00 ч. в деловодството – офис 317.

Публичната покана и документацията за участие са публикувани по-долу в /Обявление и /Документация.

 


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Обявление 20/04/2015 14:17
2 doc Документация 20/04/2015 14:21