"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции". Срок за подаване на оферти – до 16.07.2018 г., 17.00 ч.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за подаване на оферти се удължава до 20.07.2018 г., 17.00 ч.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Obqava SMR-2 29/06/2018 14:59
2 pdf Информация обява СМР шахти2 29/06/2018 14:58
3 doc Документация СМР шахти2 29/06/2018 15:00
4 pdf TС_1_Сборище 29/06/2018 15:17
5 pdf ТС-Сливен2 29/06/2018 15:18
6 pdf ТС_3_Буховско РП 29/06/2018 15:19
7 pdf МЕТОДИКА СМР 29/06/2018 15:43
8 zip Sborishte 29/06/2018 15:27
9 zip Sliven 29/06/2018 15:28
10 zip 5 (2) 29/06/2018 21:06
11 pdf Информация удължаване 17/07/2018 14:07
12 pdf Протокол минни изработки 1-3 03/08/2018 11:52