"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции". Срок за подаване на оферти – до 16.07.2018 г., 17.00 ч.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за подаване на оферти се удължава до 20.07.2018 г., 17.00 ч.

Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Obqava SMR-2 29 юни, 2018
2 pdf Информация обява СМР шахти2 29 юни, 2018
3 doc Документация СМР шахти2 29 юни, 2018
4 pdf TС_1_Сборище 29 юни, 2018
5 pdf ТС-Сливен2 29 юни, 2018
6 pdf ТС_3_Буховско РП 29 юни, 2018
7 pdf МЕТОДИКА СМР 29 юни, 2018
8 zip Sborishte 29 юни, 2018
9 zip Sliven 29 юни, 2018
10 zip 5 (2) 29 юни, 2018
11 pdf Информация удължаване 17 юли, 2018
12 pdf Протокол минни изработки 1-3 3 август, 2018