„Екоинженеринг – РМ“ ЕООД обявява процедура чрез пряко договаряне за осигуряване на охрана, защита и контролно-пропусквателни дейности в обект обект „Елешница“, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

 

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950453&newver

 

Приложени документи

# Файл Дата
1 7z ЕЕДОП 19/12/2019 17:09