"Екоинженеринг-РМ" ЕООД открива процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД". Договорът ще се сключи по правилата на Софийската стокова борса.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение № 1/13.04.2018 16 април, 2018