Код: Р-12/13.07.2017

 

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Текущ ремонт за отвеждане на изтичащите води и затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции“, Обособена позиция № 1: Щолна № 1 в обект „Сугарево“, с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград; Обособена позиция № 2: Щолна № 2 в обект „Бабешка река”, с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград.

 

***********

 

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията ще отвори ценовите предложения в публично заседание на 25.08.2017 г. от 14.00 ч. на адреса на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД в гр. София, бул. „Ситняково“ № 23, офис 317.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение 13 юли, 2017
2 pdf Обявление 13 юли, 2017
3 doc Документация 13 юли, 2017
4 pdf Технически спецификации Обособена позиция 1 13 юли, 2017
5 pdf Технически спецификации Обособена позиция 2 13 юли, 2017
6 pdf Методика за комплексна оценка 13 юли, 2017
7 doc Протокол №1 от 11.08.2017 11 август, 2017
8 pdf Протокол №2 от 22.08.2017 22 август, 2017
9 pdf Протокол №3 от 25.08.2017 25 август, 2017
10 pdf Протокол по чл.181, ал.4 29 август, 2017
11 pdf Решение об. поз.1 31 август, 2017
12 pdf Решение об. поз.2 31 август, 2017
13 pdf Договор 079-2017 29 септември, 2017